Informace k úhradě ŠD a týdenní plány obou oddělení

Úprava platby ve školní družině

Úprava platby školného ve ŠD
Vybírá se 500,- Kč na půl roku na žáka. Školné 250Kč, 200,- Kč za výtvarné a pracovní pomůcky  a 50,- Kč na  zakoupení hraček. Nově škola přijímá platby pouze bankovním převodem, a to za období:
září – leden 500,- Kč (splatnost od 1. 9. do 30. 9. 2023)
únor – červen 500- Kč (splatnost 1. 1. do 31. 1.2024)
nebo za celý školní rok 1000,- Kč (splatnost od 1. 9. do 30. 9.)

Informace k provedení platby:
číslo účtu: 195123907/0300
variabilní symbol: 500
Pro snazší identifikaci platby uveďte do zprávy pro příjemce jméno a příjmení dítěte.