Celoroční plán ŠD

Celoroční plán školní družiny - 2023/2024

PODZIM – září, říjen, listopad

 • poučení o bezpečnosti, seznamování dětí s vnitřním řádem školní družiny s prostředím ŠD, vycházky spojené s pozorováním podzimní přírody – poznávání listnatých a jehličnatých stromů, plodů, rostlin, využití družinové zahrady
 • sportovní hry na hřišti a v tělocvičně, vybíjená, švihadla, fotbal
 • výzdoba ŠD výrobky s podzimní tématikou, kolektivní hry a soutěže v odd. ŠD, kreslení, hry a soutěže na zahradě, vycházky do lesa – stavění domečků, povídání o lesních zvířátkách, čtení pohádkových knih. Drakiáda – pouštění draků, 
 • návštěva knihovny, učíme se zacházet s knihou, četba
 • využití školní kuchyňky
 • podzimní výzdoba školní družiny

ZIMA -  prosinec, leden, únor

 • vycházky zimní přírodou – téma změny v přírodě a u zvířátek, hry ve sněhu na zahradě školní družiny, bobování na kopci za školou, výrobky se zimní tématikou, výroba dárků pro klienty Domova pokojného stáří v Hroznětíně, výzdoba ŠD s tématikou zimy, nácvik krátkého vánočního pásma, výroba vánočních dárečků a přání k rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Hroznětíně, v Domově stáří, četba vánočních příběhů a poslech vánočních koled.
 • využití školní kuchyňky a tělocvičny

JARO – březen, duben, květen

 • vycházky do přírody a okolí školy, pozorování a poznávání stromů a jarních květin, hry v lese, hry na fotbalovém hřišti, pobyty na zahradě a dětském hřišti,
 • návštěva hasičské zbrojnice
 • velikonoční výzdoba, obyčeje, zvyky (zdobíme kraslice) jarní a velikonoční tvoření spojené s výzdobou ŠD, výroba dárků pro maminky, ke Dni matek, čtení pohádek
 • jarní hry dětí (skákání panáka, míčové hry, malování křídami na chodník)
 • jarní výzdoba školní družiny
 • využití školní kuchyňky 

LÉTO – červen

 • vycházky do přírody, hry a soutěže na hřišti s odměnami, pobyt na zahradě a dětském hřišti, tvoření pro radost, povídání a čtení o létě a prázdninách
 • letní výzdoba školní družiny

 

 

 

 

 

 

 

 

Další akce v rámci ŠD

- spaní v družině

- drakiáda (1x za školní rok)

-výlet

- vánoční pásmo v Domově pokojného stáří