Celoroční plán ŠD

Celoroční plán školní družiny - 1. oddělení

PODZIM – září, říjen, listopad

 • poučení o bezpečnosti, seznamování dětí s vnitřním řádem školní družiny s prostředím ŠD, vycházky spojené s pozorováním podzimní přírody – poznávání listnatých a jehličnatých stromů, plodů, rostlin,
 • sportovní hry na hřišti a v tělocvičně, vybíjená, švihadla, fotbal
 • výzdoba ŠD výrobky s podzimní tématikou, kolektivní hry a soutěže v odd. ŠD, kreslení, hry a soutěže na zahradě, vycházky do lesa – stavění domečků, povídání o lesních zvířátkách, čtení pohádkových knih. Drakiáda – pouštění draků, Nácvik na školní akademii.
 • návštěva knihovny, učíme se zacházet s knihou, četba
 • výroba strašidýlek, dýňové dekorace

ZIMA -  prosinec, leden, únor

 • vycházky zimní přírodou – téma změny v přírodě a u zvířátek, hry ve sněhu na zahradě, bobování na kopci za školou, výrobky se zimní tématikou, výroba dárků pro klienty Domova pokojného stáří v Hroznětíně, Mikuláš- četba příběhů o Mikuláši, výroba postaviček (Mikuláš, čert a anděl), výzdoba ŠD s tématikou zimy, nácvik krátkého vánočního pásma, výroba ozdob pro Hroznětínský vánoční strom, výroba vánočních dárečků a přání rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Hroznětíně, v Domově stáří, četba vánočních příběhů a poslech vánočních koled.

JARO – březen, duben, květen

 • vycházky do přírody a okolí školy, pozorování a poznávání stromů a jarních květin, hry v lese, hry na fotbalovém hřišti, pobyty na zahradě a dětském hřišti,
 • návštěva hasičské zbrojnice
 • velikonoční výzdoba, obyčeje, zvyky (zdobíme kraslice) jarní a velikonoční tvoření spojené s výzdobou ŠD, výroba dárků pro maminky, ke Dni matek, čtení pohádek
 • jarní hry dětí (skákání panáka, míčové hry, malování křídami na chodník)
 • výroba papírových květin

LÉTO – červen

 • vycházky do přírody, hry a soutěže na hřišti s odměnami, pobyt na zahradě a dětském hřišti, tvoření pro radost, povídání a čtení o létě a prázdninách

Celoroční plán školní družiny - 2. oddělení

PODZIM – září, říjen, listopad

 • přivítání dětí do nových prostor školní družiny, seznámení s vnitřním řádem školní družiny a školní jídelny, poučení o bezpečnosti a chování ve školní družině
 • vycházky do přírody – pozorování změn, chování zvířátek, sběr kaštanů, lesních plodů pro zvěř
 • hry na hřišti, míčové hry v tělocvičně, poznávání okolí školy
 • stolní a společenské hry ve třídě
 • čtení knížek pro děti

Podzimní vyrábění – výzdoba školní družiny                Drakiáda,nácvik na školní akademii

ZIMA -  prosinec, leden, únor

 • vycházky do přírody – pozorování zimní přírody a její změny, chování zvířátek, pozorování a určování stop ve sněhu
 • vycházky ke krmelci
 • hry na sněhu, bobování
 • výrobky se zimní tématikou – čert, mikuláš, vánoční svátky, koledy
 • ýroba dárečků – vánoční jarmark, Dům pokojného stáří
 • vánoční výzdoba

JARO – březen, duben, květen

 • vycházky do přírody – jarní příroda a její změny
 • hry na dětském hřišti,fotbalovém hřišti, stavění domečků v lese
 • návštěva hasičské zbrojnice
 • přivítání velikonočních svátků
 • výroba velikonočních dárků
 • jarní výzdoba třídy                      
 • nácvik na školní akademii

LÉTO – červen

 • vycházky do lesa, pozorování změn v přírodě
 • hry na dětském hřišti
 • soutěže a odměny
 • výrobky s letní tématikou
 • těšíme se na prázdniny       
 • nácvik na školní akademii

Další akce v rámci ŠD

- nácvik na školní akademii

- drakiáda (1x za školní rok)

- vánoční výlet

- vánoční pásmo v Domově pokojného stáří

- sobotní jarní, letní výlet